Over Geertje Korf

 

In 1999 studeerde ik af aan de Universiteit van Leiden als archeobotanisch specialist. Een specialistenloopbaan bleek echter niet ‘breed’ genoeg naar mijn smaak. Vanwege mijn interesse in landschap en landschapsvorming rolde ik al snel het domein van ruimtelijke regelgeving in. Van 2002 tot 2006 werkte ik bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek als medewerker planvorming en ruimtelijke ordening.

Van 2006 tot 2013 werkte ik bij de Commissie m.e.r., een onafhankelijke instantie die overheden adviseert over kwaliteit an milieueffectrapporten. Als werkgroepsecretaris organiseerde ik de totstandkoming van deze adviezen en droeg ik zorg voor de inhoudelijke en juridische kwaliteit ervan. Dit vereist kennis van zeer uiteenlopende vakgebieden en ruimtelijke procedures, analytisch vermogen, organisatietalent en een klant- en kwaliteitsgerichte houding. Deze kwaliteiten zet ik nu ook in als zelfstandig adviseur in mijn bedrijf Geertje Korf, Milieu Erfgoed Ruimte.

Geertje Korf, Milieu Erfgoed Ruimte is daarmee geen doorsnee archeologisch adviesbureau. Met name waar erfgoed raakt aan andere (omgevings)aspecten en wanneer het gaat om een integrale benadering komt mijn brede achtergrond van pas.

Het bedrijf Geertje Korf, Milieu Erfgoed Ruimte richt zich op het slaan van bruggen tussen verschillende omgevingsaspecten. Hierbij ligt de nadruk op erfgoedaspecten: archeologisch, gebouwd en landschappelijk erfgoed.

Voor meer informatie zie de pagina diensten.

Doordat mijn bedrijf deel uitmaakt van de Samenwerkende Erfgoedadviseurs, kan ik  een grotere leveringszekerheid en denkkracht bieden dan een doorsnee éénmanszaak.

In mijn vrije tijd zet ik me graag in voor een groene leefomgeving, zoals de stichting Postzegelparken Amersfoort. In 2017 ben ik verhuisd naar het mooie dorp De Hoeve. Hier ontwikkel ik samen met mijn echtgenoot een kleinschalig eco-landgoed onder de naam ‘Geertjes Hof‘.

Beknopt CV Geertje Korf:

Klik hier om een uitgebreider CV te downloaden.

2012-heden: Zelfstandig adviseur Geertje Korf, Milieu Erfgoed Ruimte

2006-2013:  Werkgroepsecretaris bij de Commissie voor de milieueffectrapportage

  • Samenstellen van werkgroepen, opstellen van adviezen, bewaken van termijnen en procedures en juridische kwaliteit van de adviezen;
  • Verantwoordelijk voor een adequaat bestand aan externe vakexperts;
  • Ontwikkelen van producten om de opgebouwde kennis van de Commissie breder beschikbaar te maken;
  •  Geven van juridische trainingen over m.e.r.

2002-2006: Medewerker planvorming en ruimtelijke ordening bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

  • Informele en formele advisering over de behandeling van het aspect cultuurhistorie (waaronder archeologie) in ruimtelijke plannen en m.e.r.- procedures;
  • Beleidsontwikkeling op dit gebied.

2000-2001: Werk als veldtechnicus, veldarcheoloog, botanisch assistent en tekstredacteur bij ARC archaeological research & consultancy bv

1999: Afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden als prehistoricus.