Home

Geertje Korf adviseert over erfgoed en andere omgevingsaspecten in ruimtelijke ordening. U kunt bij Geertje Korf terecht voor:

  • NIEUW: Training over de Omgevingswet, voor archeologen en beleidsmedewerkers archeologie. Deze training is zowel mogelijk als in-company training als bij individuele inschrijving.
  • Trainingen en cursussen over erfgoed in ruimtelijke ordening en milieueffectrapportage.
  • Advies over ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies;
  • Advies over milieueffectrapportage;
  • Advies over erfgoed in ruimtelijk beleid;
  • Interimspecialist op het gebied van erfgoed, ruimtelijke ordening en milieueffectrapportage;