Home

Geertje Korf adviseert over milieueffectrapportage, erfgoed in relatie tot ruimtelijke regelgeving en de Omgevingswet. U kunt bij Geertje Korf terecht voor:

  • Advies over milieueffectrapportage en mer-beoordeling;
  • Advies over erfgoed in ruimtelijk beleid;
  • Interimspecialist op de werkgebieden erfgoed, ruimtelijke regelgeving en milieueffectrapportage;
  • Inleidingen over de Omgevingswet voor uiteenlopende doelgroepen binnen overheden, burgers en bedrijven;
  • Training over de Omgevingswet¬†voor erfgoedprofessionals.¬†Deze training is zowel mogelijk als in-company training als bij individuele inschrijving.
  • Trainingen en cursussen over erfgoed in ruimtelijke ordening en milieueffectrapportage.

AFWEZIG

Vanwege een kaakoperatie ben ik van 25 november tot 9 december 2019 niet aan het werk. Na 9 december ben ik weer bereikbaar per e-mail, na 15 december ook weer telefonisch.