Home

Geertje Korf adviseert over milieueffectrapportage en erfgoed in relatie tot ruimtelijke regelgeving. U kunt bij Geertje Korf terecht voor:

  • Training over de Omgevingswet¬†voor erfgoedprofessionals.¬†Deze training is zowel mogelijk als in-company training als bij individuele inschrijving.
  • Trainingen en cursussen over erfgoed in ruimtelijke ordening en milieueffectrapportage.
  • Advies over ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies;
  • Advies over milieueffectrapportage;
  • Advies over erfgoed in ruimtelijk beleid;
  • Interimspecialist op het gebied van erfgoed, ruimtelijke ordening en milieueffectrapportage;