Training Omgevingswet voor erfgoedprofessionals

Samen met Nathalie Vossen van PRO Erfgoed bied ik een in-company training ‘Omgevingswet voor erfgoedprofessionals’ aan. Al sinds 2016 is er veel vraag naar onze  training ‘Omgevingswet voor archeologen’ . Op veler verzoek hebben wij de inhoud van deze training nu verbreed tot de werkpraktijk van zowel archeologen als monumentenzorgers en landschapshistorici. Wij kunnen de inhoud en duur van de training (een halve of een hele dag) aanpassen al naar gelang de behoeften en samenstelling van de groep. Interesse? Neem contact op voor een offerte.

Geen groep? Wij bieden deze training (bij voldoende belangstelling) ook voor individuele inschrijvers aan. Momenteel staat er nog geen nieuwe datum gepland. Indien u geïnteresseerd bent, stuurt u dan even een mailtje. Bij voldoende belangstelling prikken we een nieuwe datum.

In deze training gaan wij onder meer in op de volgende zaken:

  • verschuiving Monumentenwet/Wro naar Erfgoedwet / Omgevingswet: proces en stand van zaken;
  • Omgevingswet: proces, doelstellingen, systematiek en instrumenten;
  • de AMvB’s van de Omgevingswet: systematiek, inhoud en uitwerking voor het werkveld;
  • de rol van het ‘bevoegd gezag’;
  • bestuurlijke afwegingsruimte onder de Omgevingswet;
  • het Omgevingsplan
  • het Digitaal Stelsel Omgevingswet;
  • de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit: stand van zaken.

Ook krijgt u tips en praktische informatie om op de hoogte te blijven van het verdere totstandkomingsproces van de Omgevingswet. Vanzelfsprekend is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Een must voor iedereen die zich bezig houdt met erfgoedbeleid.

Kosten voor deelname bij individuele inschrijving zijn €225,- (exclusief BTW)

Geregistreerde archeologen: Voor deelname aan deze training ontvangt u 1 punt voor onderhoudseisen ter behoud van de actorstatus conform de BRL 4000. Hiertoe ontvangt u na afloop van de training een certificaat.

Opgave en meer informatie: info@geertjekorf.nl of n.vossen@pro-erfgoed.nl